Kezdőlap

Borsos Márton,

ügyvéd és szerkesztő, Borsos József fényképész édes atyja. Meghalt 1876. máj. végén 80 éves korában Monoron.

Irt beszélyt, költeményt, bécsi levelet és könyvismertetést a Rajzolatokba (1835-38.)

Munkái:

1. Tachigraphia vagyis a gyorsirás theoretikai s praktikai oktatása. Magyar nyelvre alkalmaztatva. Pest, 1833.

2. A borjavításnak és vegyítésnek felfedezett titkai. U. ott, 1846.

3. Törvényczikkek az Árpádok és vegyes királyok korából. I. füzet. U. ott, 1863. (Több nem jelent meg.)

Szerkesztette az Ismertető cz. gazdasági s kereskedési és az Ismertető cz. öszművészeti folyóiratokat (1836-40.); valamint a Világ cz. politikai lapot 1841. jan. 2-tól aug. 14-ig, ezután a lapnak kiadó-tulajdonosa volt 1844. jún. 28-ig, midőn megszűnt és(ennek folytatása, a Budapesti Hiradó 1844. júl. 2-től 1848. jún. 15-ig szintén az ő kiadásában jelent meg, a ki a lap tulajdonosa is volt.

Főv. Lapok 1876. 123. sz.

Kapczy, Gyorsirás Irod. 14. 30.

Szinnyei Könyvészete 953.

Petrik Könyvészete.