Kezdőlap

Böhm Károly,

egyetemi tanár, szül. 1778-ban Budán; középiskoláit Kalocsán és Pécsett, az orvosi tudományokat 1799-1803-ig a pesti egyetemen végezte, hol 1804. ápr. 24. orvostudorrá avattatott; 1805-ben a pesti papnevelő intézet orvosa, 1817. febr. 4. az egyetem rendes tanára lett és az állami orvostant adta elő.

Beköszöntő beszédét, melyet magyarúl mondott, a Tudományos Gyűjteményben (1833) adta ki.

Orvosi Tár II. 1831. 83. l.

Fejér, Historia Academiae 142.