Kezdőlap

Böhm (Bohemus) Kristóf,

ág. ev. lelkész, szül. 1626. szept. 24. Radebergben Meissenben, hol atyja B. János városbiró volt; 1641-ben a meisseni iskolában tanult és innét 1644 jún. 28. Vittenbergába ment, hol másfél évet töltött. Előbb szülővárosában tanított, 1649-től három évig Jenában az egyetemet látogatta és 1650-ben magisteri rangot nyert. 1653. aug. 27. meghivták a pozsonyi ág. ev. főiskola igazgatására. 1658-ban Lőcsére ment lelkésznek, hol 1660. márcz. 19. meghalt.

Munkái:

1. Dissertatio IV. compendii theologici de Deo et attributis divinis. Vittebergae, 1650.

2. Dissertatio XVI. de iustificatione et bonis operibus. U. ott, 1650.

3. Beantwortung der Unchristlichen, und mehr den Heydnischen, doch sehr gemeinen Frage, Woher ich gewiss sey, dass heutige Bibel, oder Heilige Schrift von Gott? Trencsén, év n. (1658 előtt.)

Klein, Nachrichten I.

Németh, Memoria Typographium Hung. Pest. 1818. 130.

Szabó Károly, R. M. Könyvtár II. 248. 262. 557.