Kezdőlap

Bresztyenszky (Bresztyanszky) Béla (Adalbert Antal),

bölcselettudor, tihanyi apát, a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1786. aug. 5. Német-Prónán Nyitramegyében; a gymnasiumot Privigyén kezdte s Fehérvárott végezte, honnét 1803. nov. 5. a szent Benedek rendiek szerzetébe lépett és Pannonhalmára ment a bölcseleti és hittani szakok folytatása végett. 1810. aug. 30. misés pappá szentelték fel; 1810-től a tanári pályán működött a győri gymnasiumban és akadémián. 1813-ban bölcselettudorrá lett; 1838. febr. 3. tihanyi apáttá neveztetett ki. Meghalt 1851. febr. 15. a tihany klastromban. Számos utazást tett tudományos szempontból. A m. tud. akadémia 1836. szept. 10. választotta levelező tagjai sorába; tagja volt még a jenai mineralogiai társaságnak és a pesti bölcseleti karnak (1813-tól).

A Tudományos Gyűjteménybe két mathematikai értekezést irt (1818. VI. 1823. IV.)

Munkái:

1. Lectiones academicae ex mathesi adplicata in usum suorum auditorum conscriptae. Jaurini, 1819. (Ism. Tud. Gyűjt. 1820. V.)

2. Elementa arithmeticae generalis seu algebrae. U. ott, 1824. (Ism. Tud. Gyűjt. 1824. X. 2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1829.)

3. Elementa geometriae et trigonometriae planae, in commodum suorum auditorum conscripta. U. ott, 1827.

4. Elemente matheseos purae in usum academiarum Budae. 1829-30. Két rész.

Kéziratban: Kis geometria, Mechanika magyar nyelven (1835) és Kotzebuenak Az óra és a mandolatorta czimű szindarabjának fordítása a győri leánynevelő intézet számára (1837.)

Tudom. Gyűjt. 1819. IX. 121. 1824. IX. 127.

M. tud. Társ. Névkönyve 1839. 125. l.

M. tud. Akad. Almanachja 1863. 270.

Szinnyei Könyvészete.

Scriptores Ord. S. Benedicti.