Kezdőlap

Brezanóczy Ádám,

jogtudor, egyetemi tanár, szül. 1751. nov. 4. Jolsván Gömörmegyében; 1768-tól 1773-ig jezsuita-növendék volt Kassán; a rend feloszlatása után világi pályán maradt, ügyvéddé s 1785. nov. 5. jogtudorrá lett. A tanítói pályára lépve, előbb a pécsi gymnasiumban tanárkodott. 1780-ban rendkívüli minőségben a kassai akadémiára került. 1784. decz. 17. a pozsonyi akadémiához nevezték i az egyházi jog rendkivüli tanárának; ugyanitt 1786. nov. 1-től 1807. okt. 31-ig az észjogot adta elő mint rendes tanár. Ezután a pesti egyetemhez neveztetett ki s 1817-ben rector volt. 1822-ben I. Ferencz királytól nemességet nyert. 1827-ben nyugdíjba vonult s meghalt 1832. márcz. 2. Pesten.

Munkái:

1. Explanatio juris naturae Posonii, 1795. (2. kiadás. Pest, 1824.)

2. Explanatio juris naturae politici. U. ott, 1796.

3. Vindiciae systematis philosophici de origine civitatis contra systema antiphilosophicum J. Adami. U. ott, 1801.

4. Jus patriae U. ott, 1806-07. Négy kötet. (Georch Illés után magyarból ford.)

5. Assertiones ex universo jure ecclesiastico. Pestini, 1808.

6. Oratio quam pns manibus Mathiae Mészáros prof. statistin reg. univ dixit. U. ott, 1808.

7. Oratio quam Mich. Hirsch, prof. jur. nat. in univ. Pest. defuncto dixit. U. ott, 1811.

8. Institutiones juris ecclesiastici. U. ott, 1817-18. Két rész.

9. Responsum datum Joanni Nep. Alber theol. prof. de nonnullis juris eccles. sententiis. U. ott. 1821.

Szerkesztette az Ephem. Posonienses cz. latin hirlapot 1804-től 1807-ig.

Annalen der Oesterr. Literatur 1805.

Hazai s Külf. Tudósítások 1832. I. 19.

Jelenkor 1832. 20. sz.

Fejér, Historia Academiae 142. 220.

Tudom. Gyűjt. 1818. V. 143. 1821. XII. 120. 1822. II. V. 123.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I.

Stoeger, Scriptores.

Ortvay, Száz év 125.

Pauler, Egyetemünk Rectorai 19.

Petrik Bibliogr.