Kezdőlap

Bruimann Vilmos,

bányakapitány.

Czikkei a Földtani Közlönyben (1871-72.) Bányászati és Kohászati Lapokban (1871.) és az Oesterr. Z. f. Bau- und Hüttenwesenben (1872.) jelentek meg.

Munkája: A magyar korona országainak bányaipara. 1864-1883. (Kivonata a budapesti orsz. kiállítás VI. csoportjának katalogusában. Ism. Bányászati és Kohászati Lapok VII. 1885.)