Kezdőlap

Brunswick József (korompai gróf),

B. Antal gróf fia, előbbinek testvére, cs. kir. kamarás, a szent István rend középkeresztese, Pestmegye főispánja és országbiró, 1786. óta val. b. titkos tanácsos, a hétszemélyes tábla első tanácsosa, később országbiró. Meghalt 1827. febr. 20. Pozsonyban 77. évében.

Munkái:

1. Oratio, qua Mariae Theresiae augustae propensa in juventutem voluntas extollitur. Vindobonae, 1765.

2. Lehrsätze aus den politischen Wissenschaften. Wien, 1770.

3. Beszéd, melyet mondott nemes Pest, Pilis, Solth vármegyék öszvegyülekezett főrendeihez. Pest, 1792.

4. Zur Namensfeier Seiner kön. Hoheit Erzherzogs Josephs Palatins von Ungarn. Ofen, 1806.

5. Pálffi Leopoldnak cs. és kir. generálisnak pozsoni várkapitányságába és Poson várm. főispánságában lött beiktatásakor tartott beszéd. Pozsony, 1822. (Sermones occasione solennis installationis dictae cz. munkában.)

6. Opus de coordinatione juridicorum dicasteriorum regni, partiumque eidem adnexarum; et conctorum fororum judiciariorum. Posonii, 1826. (Beőthy Imrével együtt.)

Arczképét Heinrich bécsi festménye után Ehrenreich A. rézbemetszve kiadta Pesten 1826-ban.

Gemeinnützige Blätter 1826. 11. sz.

Tud. Gyűjt. 1828. I. 122.

Iris 1828. 17. sz.

Nagy-Iván, Magyarország Családai II. 242.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.