Kezdőlap

Brunszwik (Bruntzvich) Tóbiás,

ág. ev. superintendens; 1605-től 1620-ig csepregi iskola-igazgató volt; 1620-tól Thurzó Szaniszló nádornak semptei prédikátora s azon év máj. 11. a szeredi synodusban dunántúli superintendenssé választatott; 1622-re Semptére synodust hivott össze s az egyházi kormányzásról XX czikkelyt alkotott, melyeknek eredetije a mult század végén Hajnóczy Dániel soproni conrector birtokában volt. 1630. jan. 22. szeredi lelkész volt, midőn a római kath. vallásra tért; áttéréséről

a következő munkát adta ki: Lelki gyötrelmeiről való vallástétele. Szered, 1630. (Ismeretlen; említi Nagy Iván, Magyarország Családai II. 243. l. a múzeumi kézirat Fol. lat. 2340. sz. után.)

Tud. Gyűjt. 1818. III. 106.

Fabó, Monumenta I. (Schmal) II. 140. III. IV. (Klein.)

Acta Religionaria Protestantium. Fol. Tom. II. No. 92. (Kézirat a n. múzeumban.)