Kezdőlap

Brüsztle József,

pécsi egyházmegyebeli áldozó pap, szül. 1817. aug. 6. Dárdán Baranyamegyében, hol würtembergi származású atyja, B. Jakab, Esterházy János gróf nevelője volt. Szülei korán elhalván, szegénységben hagyták, mire 1830. júl. 30. Szepessy Ignácz püspök vette pártfogásába. Tanúlmányait Pécsett végezte, 1841. okt. 9. az egyházi rendbe lépett és 1845. aug. 12. misés pappá szentelték; Bogadra ment káplánnak; 1855. szept. 22. Bogdásán lett plébános; innét 1861. okt. 2. Olaszra helyezték át, hol jelenleg is működik.

Tört czikket irt az Egyházi Lapokba (1867-68.)

Munkája: Recensio universi cleri dioecesis Quinque ecclesiensis, distincte a tempore amotae cum exitu seculi 17-mi tirannidis turcicae, restitutaeque in his partibus tranquilitatis, usque ad praesens tempus, commentariis historicis illustrata. Quinque-Ecclesiis, 1876-80. Négy kötet. (Ism. kéziratban Egyh. Lapok I. 1867-68.)

Brüsztle Recensio II. 284. IV. 68.