Kezdőlap

Buchholtz György ifjabb,

ág. ev. iskolaigazgató, előbbinek fia, szül. 1688. nov. 3. Kézsmárkon; középiskolai tanulmányait hazájában végezte; 1709. aug. 29. Greifswaldba s onnan két év mulva a szász egyetemekre ment; 1713-ban visszatért és 1714. ápr. 4. Nagy-Palugyán tanított, 1723. febr. 23. Kézsmárkra ment iskola-igazgatónak, hol 1737. aug. 3. meghalt. Ásvány-, érem- és más ritkasággyűjteményt hagyott maga után.

Munkái:

1. Dissertatio de conjunctionibus planetarum. Gryphisvald, 1710.

2. Colossum memorialem in immortalis gloriae symbolum. Leutschoviae, 1721. (Okolicsányi Mihály halálára.)

3. Adorea posthuma viventis post funera virtutis... U. ott. 1726. (Kheberits János halála emlékére.)

4. Memoriam superstitem virtutum... recoluit. Bregae. 1728. (Goldberger Mihály halála emlékére.)

5. Admirandorum antrorum Demifalvensum... delineatio. (Bel, Prodrom. Hung. nov. lib. III. cap. VIII. pag. 151.)

Természettudományi észleletei megjelentek a boroszlói évkönyvekben.

Weszprémi Succinta Med. Biogr. Cent. Alt. Pars I. 36. 43.

Horányi, Nova Memoria.

Klein, Nachrichten II. 75.

Melser, Biographien 136.

Genersich, Merkw. der Stadt Késmárk II. 393.

Fabó Monumenta I.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Athenas.

Petrik Bibliogr.