Kezdőlap

Buchholtz Jakab,

természettudós, előbbinek testvéröcscse s kézsmárki származású; már fiatal korában a természettudományok iránt nagy hajlandóságot érzett és ezen czélból a Kárpátokban barangolt, hol a természet mind három osztályát tanulmányozta. Ferencz császár 1754-ben megbizta őt az ércz-bányák átkutatásával; ezen czélból Erdélyben is járt és irásbeli jelentéseit fölküldte Bécsbe.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. Alt. Pars I. 37.

Horányi, Nova Memoria.