Kezdőlap

Buchich Mihály,

ev. ref. lelkész, horvátországi származású; Beliczában a Muraközben volt kath. plébános; majd áttért a helvét hitvallásra s ezt szóval és irásban terjesztette Slavoniában, miért is 1574-ben és később is sok kellemetlensége volt Draskovich György püspökkel.

Munkái:

1. Contra praesentiam corporis et sanguinis Christi in sacramento Eucharistiae. Nedelische, 1573.

2. Kerstjanski Nauk. U. ott, 1573. (Keresztyén katekismus.)

3. Novi Zakon U. ott, 1573. (Uj testamentom horvátúl).

Horányi, Nova Memoria.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II.