Kezdőlap

Caesar (Csiszár) György (kassai),

sárospataki tanár, G. Mátyás kassai tanár fia; előbb Sárospatakon, azután Vittenbergában tanult, hol 1574-ben seniornak választották. 1577-ben Kassa város segélyével a boroszlói egyetem hallgatója volt, honnan aug. 12. irt Kassa városához; e levele a város levéltárában van. 1578-ban sárospataki tanárnak választották; később ref. lelkész lett ugyanott és meghalt 1586-ban.

Oratio de vita et obitu clarissimi viri... dni Basilii Fabricii Szikszoviani... obitum pro luctu et lachrimis deplorante apud populares suos Witebergae optimarum disciplinarum studiis operam naventes. Wittebergae. 1577.

Horányi. Nova Memoria.

Klein, Nachrichten II. 401.

Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás 50. 72. 104. 105. 147. 239. 381.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár III. (Kézirat.)