Kezdőlap

Cajus Gábor,

orvostudor, szül. 1802-ben Kis-Teleken Baranyamegyében zsidó szülőktől; később a keresztény vallásra tért és Szegeden volt kórházi, azután magán orvos. Meghalt 1865-ben. A szegedi főgymnasiumba járó szegény sorsú és jó előmenetelű tanulók részére 1000 frtos ösztöndíj-alapítványt tett.

Czikke: Das Rochusspital in Szegedin. (Zeitschrift für Natur- und Heilkunde 1852.)

Munkája: Dissertatio inaug. medica. De lingua et signo. Pestini, 1832.

Szinnyei Könyvészete és Reizner János szives közlése.