Kezdőlap

Calanus (Juvencius) Coelius,

dalmata, Dalmáczia kormányzója volt és 1188-tól 1218-ig pécsi püspök.

Munkája: Vita Attilae primum edita. Venetiis, 1502. (2. kiadás. Ingolstadt, 1608. Szászky jegyzeteivel és Bel Mátyás előszavával. Adparatus ad Historiam Hungariae. Decad. I. Monum. III. 1736. 80-158. l.) Attilának, a húnok királyának életét irta le röviden, főleg Priscus, Jornandes és Paulus Diaconus után, a monda nyomainak némi ismeretével.

Horányi, Memoria I. 380.

Catalogus Bibl. Franc. TC. Széchenyi I. 176.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1852. I. 83.

Fejérpataky L., Irodalmunk az Árpádok korában. 75.

Pick Miksa, Régi Magyar Történetirás. Bpest, 1888. 19. l.