Kezdőlap

Callimachus (Buonacorsi) Fülöp,

olasz iró, ki II. Pál pápa kegyét elvesztvén, elhagyta Olaszországot és Görögországon, Egyptomon át Lengyelországba utazott, hol III. Kázmér lengyel királynak lett titkára s mint ennek követe Konstantinápolyban, Velenczében és két izben hazánkban is tartózkodott. Meghalt 1496. nov. 1. Krakkóban.

Munkái:

1. Historia de rege Wladislao seu clade Varnensi. Aug. Vindel., 1519. (Ugyanez: De rebus a Wladislao Polonorum atque Hungarorum rege gestis libri III. [1440-1444.] cum praefatione Mich. Bruti et Callimachi vitae descriptione czimmel Schwandtnernél: Scriptores Rerum Hungaricarum. Vindobonae, 1746. T. I. 444-518. l.)

2. Historia de iis quae a Venetis tentata sunt. Hagenau, 1533.

3. Historia Attilae. Basiliae, 1541. (Bonfin Decasaiban.)

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 180. II. 318.

Toldy F., M. Nemz. Irod. Tört. 1852. 48-50.

Pick, Régi Magyar Történetirás 42. l.