Kezdőlap

Calovino József,

pozsonyi kanonok és az esztergomi herczeg-primás könyvtárnoka, szül. 1760. decz. 8. Pozsonyban és meghalt 1804. decz. 24. ugyanott.

Kézirati munkája: Recensio generalis et specialis actorum diaetalium in XLVII manuscriptis voluminibus. (A n. múzeum kézirattárában, ívrét 1262 lap.)

Zeitschrift von und für Ungern VI. 387.

Necrologium Strigoniense 78.