Kezdőlap

Campion Jáczint,

szent Ferencz-rendi Kapisztrán-szerzetes, született 1725-ben Budán; tanulmányai végeztével a szerzetbe lépett és rendtársainak a hittant és bölcseletet tanította Budán. Mint a rend tartományi kormányzójának kiküldöttje működött Eszéken, midőn 1767. aug. 7. meghalt.

Munkái:

1. Animadversiones physico-historico-morales de baptismo nonnatis, abortivis et proiectis conferendo, Budae, 1761.

2. Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthumam Guilielmi Friderici Damiani sacerdotis Petrini, in quibus demonstratur fratricellos begvardas et begvinos nequaquam ex minorum sodalitio prodiisse; minus fr. Petrum Joannem Oliva eorum patriarcham, et Petrum a Macerata, alterum item Petrum a Foro-Sempronio primipilos illius sectae exstitisse. U. ott, 1765. (2. kiadás. U. ott, 1766.)

3. Vindiciae denus vindicatae adversus Apologiuam Josephi Antonii Transilvanii, quibus sectam fratricellorum e sodalitio minorum neutiquam prodiisse rursus defenditur. U. ott, 1766.

Horányi, Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I.