Kezdőlap

Capesius Bertalan,

ág. ev. lelkész, C. György szénaverősi, kis-küküllő-m. ág. ev. lelkész fia; 1692-ben Vittenbergában tanult és 1698-1700-ig a segesvári gymnasium igazgatója volt; 1705-14-ig nagyalischi s 1714-től zágori lelkész, hol 1733-ban meghalt.

Munkája: Dissertatio ex historia sacrorum rituum de diptychis veterum cumprimis graecorum. Wittebergae, 1693.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. – Szabó Károly, Régi M. Könyvtár III. (Kézirat.)