Kezdőlap

Capesius Ferencz Mihály,

ág. ev. lelkész, C. Sámuel thalheimi lelkész fia, szül. 1807. aug. 15. Nagy-Szebenben; 1830-ban a bécsi protestans theologiai intézetben tanult; 1833-ban nagy-szebeni lector, 1838-ban prédikátor és 1843. márcz. 30-tól 1848-ig bendorfi lelkész volt. 1848-ban az oláh népfölkelők elűzték lakóhelyéből és Nagy-Szebenbe menekült, hol 1850-ben meghalt.

Munkája: Isagoge historico-critica in evangelium Joannis. Cibinii, 1834.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.