Kezdőlap

Capesius Gottfried,

ág. ev. gymnasiumi igazgató, C. Sámuel lelkész legifjabb fia, szül. 1815. nov. 27.; Berlinben tanult 1835-ben; onnét visszajövén, a nagy-szebeni ág. ev. gymnasiumnál alkalmazták mint tanárt és ugyanott 1861. decz. 1-től igazgató volt. 1875-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1880. szept. 11. Nagy-Szebenben.

Első történeti értekezése: Hermannstadt während der Kronstreitigkeiten zwischen König Ferdinand I. und dem Usurpator Zápolya 1826-36. a nagy-szebeni ev. gymn. programmjában jelent meg 1856-ban.

Mint igazgató 1862-től 1875-ig szerkesztette a gymnasium programmjait.

Programm d. Gymn. A. C. zu Hermannstadt 1868-1875.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 203. III. 563. l. és Zimmermann Ferencz szives közlése.