Kezdőlap

Capesius Vilmos,

orvostudor, szül. 1809. ápr. 7. Nagy-Sinken; a gymnasiumot Nagy-Szebenben végezte; 1828-34-ig Bécsben az orvosi tanfolyamot hallgatta; 1835-ben a fogarasi, 1843. a nagy-selyki, 1851. a nagyszebeni kerület főorvosa lett. Meghalt mint nyug. tábori orvos 1870. jul. 15. Nagy-Szebenben.

Munkája: Dissertatio inaug. medico-ophtalmologica de eo: an operatio cataractae longaevitati obsit? Viennae, 1834.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 204. III. 564. és gyászjelentés.