Kezdőlap

Capko János,

jogász, szül. 1846. szept. 19. Znió-Váralján Turócz-megyében; mint čulennek beszterczebányai tanitványa és pozsonyi jogász szülővárosában és vidékén élénk társadalmi és nemzetiségi életet keltett. Meghalt 1867. aug. 18.

Munkája: Sirôtky. Básne Jana Mil. Capka Zniovského. Beszterczebánya, 1867. (Árványkák. Capko költeményei, kiadta Sytniansky András.) Czikkei és költeményei aláirásánál Zniovsky Milosláv álnevet használt.

Vlôek, Dejiny Literatury Slovenskej 226. 272.