Kezdőlap

Carabelli György (lunkaszpriei),

sebésztudor és fogorvos, szül. 1787. decz. 11. Pesten; tudori oklevelet Bécsben nyert és mint tábori orvos az osztrák hadseregbe lépett; az 1809. és 1813. hadjáratban részt vett; azután megvált a katonai pályától és a bécsi egyetemen előadásokat tartott a fogászatról. Érdemei elismeréseűl magyar nemességet és javadalmat nyert Lunkaszprién Biharmegyében, melyet előnévűl használt. Meghalt Bécsben (?)

Munkája: Systemat. Handbuch der Zahnheilkunde. Wien, 1831. (Melyből azonban csak az első kötet jelent meg.)

Oester. National Endyel. (von Gräffer und Czikann.) I. 450.