Kezdőlap

Carbo Lajos,

ferrarai származású történetiró; I. Mátyás király idejében élt és egy ideig Magyarországban is tartózkodott, hova tanárnak hívták meg, de ezen állás elfogadását jegyesének beleegyezésétől tette függővé.

Egy dialogust irt Mátyás király tetteiről. E munka eredetije, mely a királyé volt, a m. tud. akadémia kézirattárában van. Eddig még kiadatlan. Egy költeményét Ábel Jenő másolta le 1878-ban a Marciana könyvtárban Velenczében.

Toldy F., M. Nemz. Irod. Tört. 1852. 47. 50.

M. Könyv-Szemle II. 1878. 247.

Pick Miksa, Régi Magyar Történetirás. Bpest, 1888. 37. l.