Kezdőlap

Carl József,

Jézus-társasági szerzetes és egyetemi tanár, szül. 1706-ban Pozsonyban; miután 1724-ben a jezsuita rendbe lépett, Sopronban a költészetet, Nagyszombatban az ékesszólást tanította; 1742-ben Bécsben a bölcseleti kar idősbje s theologiai tanár, 1750-ben dékán volt; több izben a rendház főnöki tisztét viselte s tartományi főnök is volt. Meghalt 1776-ban.

Munkái:

1. Panegyrici (VI) Mathiae Corvini. Tyrnaviae, 1731.

2. Scientiae seculi XVIII. ab Appolline coronatus. Viennae, 1739.

3. Armamentarium civum Viennensium. U. ott, 1740.

4. Assertiones theologicae de angelis et actibus humanis. U. ott, 1753.

Locher, Speculum. viennae, 1773. 86. 174.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 855.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi II. 145.

Fejér, Historia Academiae 59.