Kezdőlap

Casse (De la) Beniamin Ignácz,

bölcselettudor, szent Benedek-rendi áldozó pap, szül. 1801. okt. 28. Nagy-Maroson Hontmegyében; 1815. nov. 2. lépett a rendbe s Pannonhalmán végezte a theologiát; 1825. márcz. 30. misés pappá szenteltetett. Tanár volt Pozsonyban 1822-27., Nagyszombatban 1827-34., Győrött 1834-38-ban, hol a szerzet növendékeit tanította; a pozsonyi akadémián 1838-48-ig a mennyiségtan tanára, 1848-52-ig Pannonhalmán levéltárnok volt és a növendék papoknak a mathesist adta elő; 1852-57-ig spiritualis és könyvtárnok Győrött, 1857-59-ig hitszónok a dömölki apátságban; 1859-65-ig ugyanott prior; végre 1865-ben Sopronba helyezték át mint spiritualist és itt halt meg 1875. szept. 22.

A búcsújárásokról irt a Magyar egyházi szónokok cz. folyóiratba (1862. I.) és Maár Bonifácz Világtörténetének szerkesztésénél és kiadásánál közreműködött.

Munkája: Elemi mennyiségtan. Pozsony, 1842. (II. része: Betűvetés és mértan. 2. k. U. ott, 1843.)

Scriptores Ordinis S. Benedicti.