Kezdőlap

Cato János,

debreczeni származású; 1702. okt. 12-től a franekerai egyetemen tanult, hol Descartes Renatus bölcseletéről vitatkozott; e disputatiója megjelent Andala Ruardusnak Exercitationes academicae cz. gyűjteményében. (Franekera, 1709.)

Tört. Tár 1887. 197.