Kezdőlap

Cebanius Ábrahám,

Szepesmegye főjegyzője.

Munkája; Salutaria adversus animae pestem officina. Barthphae, 1616. Szepesmegye jegyzőkönyvében tőle irt történeti jegyzetek maradtak reánk, melyekről Wagner emlékezik meg Analecta Scepusii cz. művének III. részében és melyeknek mult századi másolata megvn a m. n. múzeumi kézirattárban ily czímmel: Excerpta historica ab a. 1309-1612.

Horányi, Nova Memoria 635.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II.