Kezdőlap

Cebecauer János,

gymnasiumi tanár, szül. 1843-ban Szvarinban (Liptóm.); 1867. nov. 5. a beszterczebányai áll. gymnasiumhoz helyettes tanárnak nevezték ki; 1870 óta a nagyszebeni áll. gymnusiumban a görög és latin nyelvet tanítja.

Értekezései: Anacreon és az Anacreon-félék (Nagyszebeni gymn. Értes. 1870.); görög alagya Deák Ferencz halálára (u. ott 1876.)

Munkája: Carmen ad celebrandum XXV. diem annivers. coniugii Francisci Josephi I. Aug. I. ac R. Ap. et Elisabethae I. et R. Cibinii, 1879.

Nagyszebeni áll. gymn. Értesítvénye 1870-90.

Wutz Névkönyve 104.