Kezdőlap

Cenglerius András,

ág. ev. lelkész, a rózsahegyi iskola igazgatója, azután ugyanott az ev. egyház káplánja s 1588. körűl papja volt.

Neki tulajdonítják Tranoscius tót énekes könyvében a Člověk hríšný v světě (Bűnös ember a világon...) cz. éneket. Ez éneket állítólag magyarból, valószinűleg Bornemisza Péter Gradualjából (Detrekő, 1582.) fordította.

Tablic, Poezye. Vácz, 1806. I. 26-28. l. és dr. Wagner Lajos szives közlése.