Kezdőlap

Cenner Lajos,

fővárosi r. kath. hitoktató, előbbinek fia, szül. 1865. aug. 22. Magyar-Óvárott Mosony-megyében; a gymnasiumot Budapesten és Esztergomban végezte, hol a theologiát is hallgatta s 1887. szept. hitoktató lett; 1888. júl. 8. misés pappá szentelték.

Czikkei (elbeszélések és humoreszkek) megjelentek a következő lapokban: Érsekujvár és Vidéke (1888 óta), Népnevelő (1888. szept. óta belmunkatársa s a tárczarovat vezetője, neve alatt és Támor névvel), Összetartás (1886. óta, Mosonyi, Támor nevekkel és ?? jegygyel is), Korunk (1885-86.), Szépirodalmi Kert (1888.), M. Állam (1890-91.), Theologiai folyóirat (1891. Jephte áldozata cz. nagyobb értekezés) és a Szent István-Társulat Naptárában (1892-re).

Munkája: Kicsinyek és nagyok. Neveléstani tárczák. Bpest, 1891. (Ism. M. Állam 91. P. Hirlap 87. Főv. Lapok 92. sz.)

Önéletrajzi adatok.