Kezdőlap

Ceontea Tivadar,

görög-keleti tanítóképző-intézeti tanár, szül. 1847. aug. 10. Dédán Felső-Tordamegyében; a tanítóképző tanfolyamot Szász-Régenben, a főgymnasiumot Balázsfalván végezte; három évet a gráczi, hármat a bécsi egyetemen töltött a bölcseleti (mathem. és physika) szakban. Innen 1876-ban az aradi gör. keleti rumén tanítóképzőnél helyettes, 1878-ban rendes tanár lett. Munkatárs volt a Telegraful Roman, Federatiunea, Familia s Biserica si Scóla cz. hazai rumén lapoknál.

Munkái:

1. Creatiunea si desvoltarea spirituala primitiva a omenimei. Arad, 1878. (A teremtés és az emberiség első fejlődése.)

2. Compendiu de geografia universala. U. ott, 1880. (2. kiadás. U. ott. 1884. Földrajz a középiskolák és tanító-képzők számára.)

3. Aritmetica generala si speciala. U. ott, 1884.

M. Könyv-Szemle 1878. XVI. l. 1880. XXXII. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884.

Lakatos, Arad Története III. 46.