Kezdőlap

Cerva Dániel,

ág. ev. lelkész, szül. 1732-ben Szepesváralján; iskoláit Lőcsén, Dobsinán és Sopronban járta; 1753-ban Jenába ment az egyetemre s két év mulva Halléba, hol 1757-ig időzött és mint magántanár a mathematikából előadásokat tartott; 1758-ban a riszdorfi ág. evang. egyház hívta meg papjának; 1774-ben Kézsmárkra ment lelkésznek, hol 1808. okt. 7. meghalt.

Munkája: Gedächtnissfeier auf den Tod Josephs II. gehalten zu Kesmark den 25. März 1790. Leutschau, 1790.

Schedius, Zeitschrift III. 381.

Genersich, Kurze Rede bei Gelegenheit der Beerdigung des Herrn Daniel Cerva. Leutschau, 1808.

Melzer, Biographien berühmter Zipser 332.