Kezdőlap

Chalupka Ádám,

ág. ev. lelkész 1792. márcziustól Felső-Lehotán (Zólyomm.); elsőbb Felső-Micsinyén volt iskolamester.

Munkái:

1. Hodnověrné z hodnowerných spísu spolusebrané wypisany zemé swaté kananegské, s ginymi kraginkami dédictwj Izraelowa. Selmecz. 1829-31. Két kötet. (A Kánán földnek hiteles leirása.)

2. Historické pameti círke ev. Brezňanské. U. ott, 1837. (A breznóbányai ág. ev. egyház történeti emlékei.)

Novi Eccles. = Schol. Annales Evang. I. 1793. 76.

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár II.)

Petrik Bibliogr.