Kezdőlap

Chalupka János,

ág. ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1791. okt. 28. Felső-Micsinyén; 1816-ban a jenai egyetemre ment; 1818-ban a kézsmárki gymnasium tanára lett; később breznóbányai lelkész és dunántúli superintendens-helyettes volt. Meghalt 1871. jul. 15. Breznóbányán.

Munkái:

1. Duodecim orationes scholasticae, quas in lyceo evang. aug. conf. Kesmarkiensi habuit. Leutschoviae, 1826.

2. A vén szerelmes, vagy a torházi négy vőlegény. vígj. 3 felv. Pest, 1835.

3. Schreiben des Grafen Carl Zay an die Professoren zu Leutschau. Leipzig, 1841. (Névtelenűl.)

4. Kázně nedelni a svátečni. U. ott, 1847. (Szent beszédek.)

5. Dramatické spisy Jána Chalupky. Turócz-Szt.-Márton, 1871-75 Öt részben. (Ch. tót szindarabjai.)

Haan, Jena Hungarica. 142.

Mokos, Magyar tanulók a jenai egyetemen 97.

Slov. Pohlady 1888. 4. sz.

Petrik Bibliographiája.

Vlček, Dejiny Literatúry Slovenskej 56-58.