Kezdőlap

Chalupka Sámuel,

ág. ev. lelkész és az árvai egyházmegye esperese, Chalupka Zsigmond német-lipcsei lelkész fia; Bicsén Lányi György vezetése alatt tanult; 1622. máj. 23-tól Thurzó György segélyével a vittenbergai egyetem hallgatója volt; hazájába visszatérvén 1627. jan 7. pappá szentelték föl és alsó-kubini lelkész lett, 1642-ben Tövisfalun (Trnovetz) Nyitramegyében választották meg papnak és jegyzőnek, 1657-ben pedig Trencsinben lett lelkész.

Munkái:

1. Threnos domus Guzithianae. Togest: Plaé domu Guzycowského. Trencsin, 1651.

2. Communicaveris peccatis alienis. To gest: Kratická sprawa. U. ott, 1651.

3. Idea Zittkio Johannea. To gest: Obraz pametny Jana Zittkia a neb Kazanj pohřebnj. U. ott, 1655. (Gyászbeszéd Zsitka János velicsnai pap és árvamegyei decan fölött a velicsnai templomban.)

4. Slzavé krvjlene wdow o syrotku, to gest: Kazanj pohřebnj; Cynéne nad Slowutene wráctný, a wráctne slowutným panem Giřjkem Melclem mladssjm U. ott, 1658. (Gyászbeszéd 1658. nov. 29. Melczel György trencséni polgár fiacskája fölött.)

5. Kázanj pohrebnj nad přemilym a rosskosným Dtátkem Giřjkem Melclem. U. ott, 1659. (Gyászbeszéd 1659. jan. 12. Melczel György felett.)

6. Wandrowka, aneb Putowanj prežalostné Kozyni Puchalchy, Samuele Kalupky Manzelky, U. ott, 1664. (Nejének tatár fogságba hurczoltatását és Oláhországból megszabadulását tárgyalja.)

Bartholomaeides. Memoria Ungar. 128.

Uj M. Athenás 538.

Fabó, Monumenta IV. (Klein.)

Szabó K., Régi M. Könyvtár II.