Kezdőlap

Chaply József Alajos (tyraki és boldogfai),

pesti ügyvéd.

Munkái:

1. Urbéri értekezés, vagy is jobbágy jogait érdeklő oktatás. Pest, 1830. (Ujabb kiadása ezen czímmel: Mezei rendőrség... U. ott, 1842. Mindkét kiadásának censurai példánya megvan a n. múzeum kézirattárában.)

2. Polgártükör vagyis a honi polgárság és szabad királyi városok jogait érdeklő oktatás. U. ott, 1839-40. Három füzet. (Ugyanez németűl is megjelent u. ott, 1839-40. és mind a kettőnek censurai példánya megvan a m. n. múzeumban, hol még két kiadatlan művének, u. m. Szabad kir. városok eredeti világi s politikai jelesebb történeti, magyarra ford. Krieger szerint 1841. és Urbarium 1841. censurai példánya őriztetik.)

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár. XII. 1840. 483. 495. 497.)

Petrik Bibliogr.