Kezdőlap

Charit Mátyás (miklósfalvi),

iskolaigazgató volt Nagy-Sároson.

Az olvasóhoz intézett latin költeményét Pilcius Gáspár közölte Meditationes Piae czímű munkája (Bártfa, 1583.) előszavául.

Hörk, Sáros-Zempléni ev. Experesség Története 51.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 45.