Kezdőlap

Chegery (Csegeri, Csengeri) András.

Munkája: Historia az Jerusalem várasanak veszedelmeről Titus Vespasianustól. Debreczen, 1574. (A versfejekben van a szerző megnevezve, ki e munkát 1553-ban irta, de az 1574-iki az első ismert kiadás; egyetlen példánya Horvát Istvántól került a n. múzeumba.) 2. kiad. Debreczen, 1577. 3. kiadás. Kolozsvár, 1580. 4. kiad. Debreczen, 1582. (Egyetlen példánya a londoni British Múzeumban.)

Sas 1831. VIII. 135. (Burián Pál.)

Toldy, M. Költészet Története 163.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 52. 68. 89. 98.

M. Könyv-Szemle V. 1880. 221.