Kezdőlap

Chernák (Chernac) László,

orvos- és bölcselettudor, a deventeri lyceum tanára, Csernák György veszprémmegyei táblabiró és Horváth-Kotsi Erzsébet fia, szül. 1740-ben Pápán; 1755. ápr. 24. a debreczeni ev. ref. collegiumba iratkozott be s 1759. szept. 15. a rhetorikában tanítói hivatalt, 1764-ben a theologiában és 1765-ben a metaphisycában seniorságot nyert. Hazájában bevégezvén tanulmányait, a gröningeni egyetemre ment, hol bölcselet- és orvostudori oklevelet nyert; innen 1775. nov. 7. meghivatott deventeri lyceumba a bölcselet és mennyiségtan tanítására, mely hivatalát 1816. máj. 5. történt halálaig viselte.

Munkái:

1. Dissertatio physica de theoria electricitatis Franklini. Groningae, 1771.

2. Dissertatio inaug. medica de respiratione volucrum. U. ott, 1773.

3. Dissertatio philosophica inauguralis de aqua, inter aquam ferventem, non ebuliente. U. ott, 1775.

4. De libertate philosophandi in licentiam non vertenda. Daventriae, 1776.

5. De cognitione in meris vocibus consistente, rerum vacua. U. ott, 1780.

6. Cribrum arithmeticum. U. ott, 1811. (Ism. Tudom. Gyűjt. 1817. VI. 157.)

Horányi, Memoria és Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 197.

Katona, Historia Critica XLI. 645.

Tud. Gyűjt. 1817. VI. 157. (Sárvári Pál.)