Kezdőlap

Chernel Ferencz (chernelházi),

országgyűlési követ (absentium ablegatus), előbbinek fia; Sopronmegye főszolgabirája, utóbb a kőszegi kerület táblai ülnöke volt 1858 körül. Meghalt?

Munkája: Tisztelő versek, melyeket midőn Felsőges Urunk II. Ferencz örökös ausztriai császárságra emeltetése alkalmatosságával Miháli sopron-vármegyei mezővárosában mindszent havának 21. 1804. Barthodeiszky János Mihály és Pál urak innepeltek, ajánlott. – Arczképe megjelent a Thewrewk József Magyar Pantheon cz. gyűjteményében 1836-ban.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi Suppl. II.

Gemeinnützige Blätter 1836. 72. sz. 1836. 72. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 26.