Kezdőlap

Chernel Ferencz (chernelházi),

hirlapiró, Ch. Ferencz udvari ágens fia; a szabadságharcz alatt karddal szolgálta a hazát, 1849-ben szárnysegéde volt a péterváradi várparancsnoknak; Világos után mint közkatonát besorozták és Cattaroba vitték, de nemsokáig volt osztrák katona, beteg lett és elbocsátották. Ekkor azonban nem jött haza, hanem német journalista lett Bécsben, a magyar-barát Wanderernél kezdte s a Pressénél végezte működését. Egyszer félbe szakította hirlapirói pályáját 1859-ben, a mikor az Alföldön toborzott huszárok közé állott és az olaszok ellen harczolt osztrák részen. Szerkesztette még az Agramer Zeitungot is, a 60-as évek végén és a 70-es évek elején. Meghalt 1887. nov. 30. Bécsben.

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék kötet 165.

Fővárosi Lapok 1887. 331.