Kezdőlap

Chernel István (chernelházi),

földbirtokos és ornithologus, Ch. Kálmán történetiró és tolnai gróf Festetics Mária fia, szül. 1865. máj. 31. Kőszegen Vasmegyében.

Irodalmi munkásságát a Kőszeg és Vidéke cz. lapnál kezdte (1881-87.) és a Vadász-lapnál folytatta (1881-90). Rendes munkatársa a Természettud. Közlönynek (1887 óta), a bécsi ornith. bizottság évkönyvének, az Ornith. Jahrbuchnak, Zeitschrift für die gesammte Ornithologie cz. folyóiratnak (1888 óta), Jahresbericht d. Com. f. Ornith. Beob. Stat. in Oester.-Ungarn (1885 óta). Irt még a következő lapokba, folyóiratokba s évkönyvekbe: Szemle (gr. Kreithféle 1883-85.), Orvos-Term. Egylet Évkönyve (Pozsony 1884-86.), Sopron (1885-89.), Pozsonyvidéki Lapok (1886.), Hasznos Mulattató (1886.), M. Nyelvőr (1888.), M. Könyv-Szemle (1888), Vadászok Zsebnaptára (1888.), Oedenburger Zeitung (1889.) Munkálkodása főleg az ornithologiára szorítkozik; ritka példányokból álló madár-, fészek- és tojásgyűjteménye van; a budapesti ornithologiai kiállításnak ő volt egyik rendezője.

Munkája: Bibliotheca ornithologica Hungarica. Bpest, 1888. (Különnyomat a M. Könyv-Szemléből.)

M. Könyv-Szemle XIII. 1888. 18. l. (hol czikkei föl vannak sorolva) és önéletrajzi adatok.