Kezdőlap

Cheserius (Gibárti Keserű) Mátyás,

bosznai püspök, Gibárti Keserű István alnádor fia. Bolognában tanult és tanítója Beroald Fülöp őt Cheserius néven dicséri. IV. Sándor pápa 1502. máj. 30. bosznai püspöknek nevezte ki, mely hivatalát még 1524-ben is viselte.

Ő fordította görögből latinra Isokratesnek két beszédét, melynek elsőjét II. Ulászló királynak, másodikát pedig olaszországi volt tanulótársának Moré Fülöp pécsi püspöknek ajánlotta s ezen czím alatt nyomatott ki: Isocratis oratio de regni administratione. Bologna, 1524.

Horányi Nova Memoria I. 644.

Kemény József gróf, Tört. és Irodalmi Kalászatok 57. 61.