Kezdőlap

Chiakor György,

az erdélyi kanczellária titkára.

Munkája: Epistola (ad Wolfgangum Kovaciovium supr. Transylv. cancellarium) de morbo et obitu Stephani regis Poloniae, cum ejusdem examine, ex ungarico in latinum sermonem conversa. Claudiopoli, 1587. (Ch. levelének kelte: Grodnae 19. Kalendas Januarii 1586. Erre Curtius Amadeus felelt ugyanazon évben a hely megnevezése nélkül kiadott munkájában; erre ismté Bucella Miklós felelt Krakkóban 1588-ban.)

Horányi, Nova Memoria.

Catalogus Bibl. Franc. Com Szechenyi I. 169. 198. 243.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II.