Kezdőlap

Chikuliny Ferencz János, szomszédvári báró,

a bölcseletet és jogot a bonni egyetemen hallgatta. Meghalt 1746-ban és vele a család kihalt.

Munkái:

1. Delecti Pannoniae Saviae Heroes. Bononiae, 1723.

2. Elegia ad amicos Graecii Anno Domini 1727.

Kézirati munkája: Josephidos Carolinae libri XII. 4rét 192 levél. (Az előbeszéd kelte: Csáktornyán 1718. jún. 22. Megvan a budapesti egyetem könyvtárában.)

Horányi, Nova Memoria 647.

Katona Historia Critica XXXIX. 944.

Budapesti Egyet. Könyvtár Kéziratainak Czimjegyzéke 207.