Kezdőlap

Chiolich Miksa (löwenspergi),

hittudor, zágrábmegyei áldozó-pap és egyetemi tanár, szül. 1749-ben Zengben; a gymnasiumot Fiuméban végezte s az egyházi pályára lépett; ekkor Gráczban a bölcseletet hallgatta, mire Rómába küldetett a hittaniak tanulására; azután Zágrábban lett hitszónok. 1789-ben a pesti egyetemen az erkölcsi hittan tanára s rector volt, 1790-ben zágrábi kanonok lett. Meghalt 1808-ban.

Munkái:

1. Oratio habita in introductione scholarum in theatro academico 1776. Zagrabiae.

2. Oratio funebris habita... piis manibus Stephani e comit. Niczky. Pestini, 1777.

3. Oratio funebris dum piis manibus M. Theresiae augustae regia Zagrab. acad. parentaret, dicta. Zagrabiae, 1781.

4. Oratio ad natalem Josephi II. Romanorum imperatoris. U. ott, 1782.

5. Oratio funebris dicta... dum piis manibus com. Francisci Nadasdi pro-regis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae parentaret. U. ott, 1783.

Horányi, Nova Memoria I. 648.

Katona Historia Critica XLI. 570.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 199.

Fejér, Historia Academiae.

Pauler Tivadar, Budapesti Egyetem története I.