Kezdőlap

Chlivényi József (kis-chlivényi),

hit- és bölcselettudor, szül. 1800-ban Kis-Chlivényben Trencsén-megyében; 1823-ban misés-pappá szenteltetett és theologiai tanár lett a nyitrai papnevelőben. 1837-ben elméje megzavarodott és a pozsonyi irgalmas-szerzet gyógyintézetébe vitetett, hol 1853-ban meghalt.

Kézirati munkája: Paraphrasis in Librum Psalmorum 1836.

M. Sion 1890. 294. sz.