Kezdőlap

Chocholusz Bálint,

tábori r. kath. lelkész, szül. 1852-ben; fölszenteltetett 1876-ban, nyitrai főgymnasiumi tanár 1877-78-től. Betegeskedése miatt 1880-ban a tanítástól fölmentetett.

Értekezést irt a Telephnról. (Nyitrai főgymnasium Értesítője 1878.)

Ujabb időben kiadott egy imakönyvet a tótajkú kath. katonaság számára.

Nyitrai főgymn. Tudósítványa 1878-81.

M. Sion 1890. 294. l.